Đội ngũ nhân viên của chúng tôi

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi

Mr. Laurence Hamilton

COO of Builwork Vietnam

Chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của tất cả đội ngũ nhân viên của chúng tôi, những người giữ các vị trí trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi rất biết ơn về sự làm việc chăm chỉ và sự chú ý cao đến chi tiết của người quản trị và đội ngũ quản lý của chúng tôi, những thành viên được liệt kê bên dưới đây:

Builwork is a  Japanese, world-class property management and building maintenance company, with its head office located in Sendai, Japan, and operations concentrated in Japan, Vietnam, Cambodia and Singapore, and is expanding into Malaysia and Indonesia in 2019.

Theo dõi :

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Ho Chi Minh văn phòng :

Địa chỉ nhà: 10th Floor, Beautiful Saigon, 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Email: propertymanagement@builwork.vn

H/P   : +84 (0) 96-250-7348

Office: +84 (0) 28-7300-0605

©2019 by Builwork Global. ALL RIGHT RESERVED