Trình độ chuyên môn

ISO 9001: hệ thống quản lý chất lượng

ISO14001: hệ thống quản lý môi trường

ISO27001: hệ thống quản lý bảo mật thông tin

ICRC [giấy phép giặt thảm quốc tế]

Xây dựng vệ sinh môi trường tích hợp quản lý đăng ký thương mại

Vệ sinh bể chứa nước uống để đăng ký kinh doanh tòa nhà

Kiểm soát côn trùng và dịch hại

Bảo vệ thương mại

Kinh doanh cung ứng lao động tạm thời cụ thể

Trái phiếu  được ủy quyền cho dịch vụ  lên quan đến y tế (vệ sinh bệnh viện và phục vụ bệnh nhân)
 

* Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo chuyên sâu bởi giảng viên có trình độ của Nhật Bản để đảm bảo các tiêu chuẩn cao cấp của chúng tôi được nhất quán trong toàn bộ hoạt động ở Châu Á.

Builwork is a  Japanese, world-class property management and building maintenance company, with its head office located in Sendai, Japan, and operations concentrated in Japan, Vietnam, Cambodia and Singapore, and is expanding into Malaysia and Indonesia in 2019.

Theo dõi :

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Ho Chi Minh văn phòng :

Địa chỉ nhà: 10th Floor, Beautiful Saigon, 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Email: propertymanagement@builwork.vn

H/P   : +84 (0) 96-250-7348

Office: +84 (0) 28-7300-0605

©2019 by Builwork Global. ALL RIGHT RESERVED